Výrazne sme investovali do našich interných systémov, aby zabezpečili dodávanie vysoko kvalitnej IT podpory a riadených služieb a poskytovali platformu pre naše neustále zlepšovanie.

Prečo je naša technológia pre vás dôležitá

Kľúčovým rozdielom medzi nami a mnohými inými dodávateľmi riadených IKT technológií je, že sme skutočne presvedčení o tom, že technológie sa majú využívať na zlepšovanie prevádzky a obchodov a nie samoúčelne. To sa týka aj nášho prístupu ku klientom.

Z tohto dôvodu sa nebojíme investovať do najlepších dostupných technológií, aj keď sa môžu zdať nevýhodné alebo riskantné, alebo aj keď vyžadujú významné finančné preinvestovanie.

Výsledkom je, že máme náskok a sme schopní poskytovať najlepšie služby v týchto oblastiach:

 • Zlepšovanie vašej efektivity a uľahčenie rastu vašej spoločnosti
 • Zabezpečenie toho, že od nás dostávate to, za čo si platíte, všetko transparentne a čestne
 • Poskytovanie prvotriednych a kvalitných služieb, rýchlych a komplexných odpovedí a riešení problémov
 • Predvídanie problémov a ich zastavenie predtým, ako budú mať vplyv na vaše podnikanie
 • Analýza vašich IKT ťažkostí, aby sme identifikovali a vyriešili základné problémy
 • Minimalizovanie denných narušení vašej prevádzky
 • Viditeľnosť vašich IKT problémov pravidelnými aktualizáciami a záznamami.

Ako používame technológie vo váš prospech?

 • Významne sme investovali do našej technológie s cieľom zabezpečiť, že vaše tickety a požiadavky sú spravované tak efektívne a komplexne, ako je to možné. Zahrnutím týchto informácií do našich kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) sme získali základ, ktorý je potrebný na neustále zlepšovanie v našich službách.
 • Veríme v reinvestovanie, aby sme zabezpečili, že máme k dispozícii najlepšiu sadu nástrojov, aké sú na trhu dostupné
 • Tam, kde je to možné, používame rovnaké technológie ako naši klienti, takže zdieľame rovnaký uhol pohľadu ako vy.
 • Berieme do úvahy širšie súvislosti a snažíme sa zahŕňať vlastné nástroje všade tam, kde je to možné. Celkový obraz je viac ako len výpočet jeho jednotlivých súčastí.
 • Máme nástroje, ktoré nám umožňujú vidieť, čo sa stane, a že niečo nie je úplne v poriadku, ešte predtým, ako vás to zasiahne
 • Naše technológie nám umožňujú pracovať na štandardnej úrovni a podľa osvedčených postupov (napríklad ITIL)

Čo dokážu naše technológie?

Naša vzdialená správa a monitorovací systém nám umožňujú:

 • Podávať správy o vašom stave technológií
 • Zaistenie toho, že vaše dáta sú archivované a chránené od ohrozením
 • Aktualizovať a dopĺňať váš softvér, aby bol plne spoľahlivý
 • Udržiavať bezpečnosť a riadenie hrozieb (antivírus a pod.) stále aktuálne v celej vašej spoločnosti

Proces riadenia systémov zahŕňa:

 • Sledovanie a riadenie ticketov
 • Preraďovanie priorít a prideľovanie zdrojov
 • Procesy vybudované na základe ITIL odporúčaní, ktoré uplatňujeme pri riadení udalostí, nehôd, problémov a zmien
 • Dostávate oznámenia a aktualizácie o vašich ticketoch a projektoch v reálnom čase
 • Záznamy o zmenách a činnostiach
 • Manažment podľa SLA a niekoľko druhov meraní času, aby sme splnili naše záväzky o rýchlosti našich odpovedí a riešení problémov
 • Projektový manažment
 • Prístup do portálu a emailové prepojenie vám dávajú flexibilitu pri vytváraní, aktualizovaní a sledovaní problémov a požiadaviek, ktoré ste nám nahlásili
 • Flexibilita nám umožňuje prispôsobiť sa vašim meniacim sa potrebám

Podávanie správ a sledovanie krokov zahŕňa:

 • Podávanie správ v reálnom čase, čo nám pomáha riadiť a prioritizovať našu podporu a aktivity
 • Spoznávanie trendov ohľadne vašej IT podpory
 • Správy o službách, ktoré vám poskytujeme (kvalitatívne a kvantitatívne merania)
 • Správy o vašich systémoch (váš softvér a hardvér)
 • Analýzy spokojnosti zákazníkov
 • Precízne sledovanie našich činností - od indivinduálnych ticketov až po naše firemné KPI a zámery

Prepájanie našich systémov:

 • Naše systémy su priamo prepojené s našimi finančnými výkazmi a fakturačným systémom kvôli presnosti a efektívnosti
 • Naše systémy pre nákup a tvorbu ponúk sú tiež plne prepojené

Dokumentačný softvér poskytuje:

 • Rozsiahle a neustále rastúce poznatky o riešení problémov a vašich otázok, aby sme urýchlili ďalšie opravy
 • Zlučovanie s našimi ďalšími systémami, aby sme automaticky dokumentovali technické informácie o vašich systémoch. Zaniká tým priestor pre zbytočné duplikácie, pracné vyhľadávanie informácií a chyby či omyly
 • Bezpečný prístup aj pre vás, aby ste sa sa vedeli dostať k informáciám o vašich technológiách a vybavení. Táto možnosť je ideálna pre interné IT tímy.

Fungujeme rovnako (používame rovnaké nástroje ako vy):

 • Máme bohaté vedomosti a skúsenosti s nástrojmi, ktoré používate, aby sme vám vedeli lepšie pomôcť
 • Môžeme vám pomôcť spravovať bezpečnosť a prístupy do systémov a k informáciám podľa vašich potrieb
 • Môžeme spravovať nastavenie a konfiguráciu vašich počítačov pomocou štandardných nástrojov, ako sú adresárové služby (active directory) a skupinové opatrenia (group policy)
 • Môžeme pre vás nakonfigurovať alebo prestavať počítače ešte pred odoslaním k vám, aby sme vám ušetrili čas

Prečo si nás naši zákaznici vybrali?

Ako môžeme podporiť Vaše podnikanie?

Sme lepší ako interná podpora

Držíme krok s novými technológiami za Vás.

Náš cenový model

Ceny máme vždy transparentné a neplatíte nič navyše.

Máme skúsenosti a sme experti

Máme dlhoročné skúsenosti a technikov na expertnej úrovni

Riešime všetky technické problémy

Efektívne vyriešime akýkoľvek problém.

Vždy pomôžeme a poradíme

Vždy nás môžte požiadať o radu. Sme tu pre Vás.

Máme Service Desk a Help Desk

Komunikujeme telefónom, emailom, online chatom

Flexibilná pracovná sila

Ak je nárazovo viac práce, nemusíte hľadať dalšieho zamestnanca.

Projektová podpora

Na projekty máme pre Vás IT špecialistov.

a mnoho ďalšieho...

Všetko monitorujeme

Chybu nájdeme a opravíme skôr ako napácha škodu.

Spravujeme Vaše licencie

Budete mať prehľad v licenciách, čím ušetríte pri kúpe nových

Opravíme akékoľvek zariadenie

Opravili sme ich už viac ako 20000, opravíme aj to Vaše.

Zachránime Vám dáta

Vaše dáta su s nami v bezpeči. Ale keby niečo, tak vieme ako na to.

Naše systémy a procesy

Pozrite si viac o naších systémoch a procesoch a zistite prečo by sme mali byť vaším partnerom v IT podpore.

Komplexná správa počítačov, notebookov, siete, serverov. IT Outsourcing Pozrite si naše služby a riešenia.

Kontaktujte nás!

0948 73 33 73